Op de kloet'n kom'

Diaconaal Noodfonds Westerwolde | SchuldHulpMaatje Westerwolde

Stichting Op de kloet’n kom’ is voortgekomen uit de stichting Diaconaal Noodfonds Westerwolde welke als taak heeft om acute ondersteuning te verlenen aan hen die buiten de boot vallen van de reguliere hulp of daar niet op kunnen wachten.

Begin 2021 is er een begin gemaakt om SchuldHulpMaatje Westerwolde op te richten door een aantal kerkelijke gemeentes in Westerwolde, langzamerhand kwam het besef dat deze twee projecten aanvullend werkten en werd er besloten om van twee initiatieven één daadkrachtige organisatie te maken.

Zo werd stichting Op de kloet’n kom’ (Gronings voor ‘er bovenop komen’) geboren en deze stichting heeft nu naast het Diaconaal Noodfonds Westerwolde een tweede project SchuldHulpMaatje Westerwolde.

Korte termijn noodhulp voor wie deze nodig is en lange termijn maatjes om geen gebruik (meer) te hoeven maken van deze noodhulp.

Stichting Op de kloet’n kom’ is een samenwerking tussen verschillende kerkgemeentes van verschillende denominaties binnen de gemeente Westerwolde.

Diaconaal Noodfonds Westerwolde

Het Diaconaal Noodfonds Westerwolde heeft als doel het verlenen van individuele acute en dringende (financiële) ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen en in de gemeente Westerwolde woonachtig zijn.

Dit op voorspraak van en samenwerking met de plaatselijke diaconie.

SchuldHulpMaatje Westerwolde

Het doel van SchuldHulpMaatje Westerwolde is mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken, hen hulp bieden met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Samenwerkende Kerken: