Op de kloet'n kom'

Diaconaal Noodfonds Westerwolde | SchuldHulpMaatje Westerwolde

Collecte afkondigingen

Hieronder een aantal collecte afkondigingen.

Collecte afkondiging Diaconaal Noodfonds Westerwolde

 

Beste gemeenteleden,

Het Diaconaal Noodfonds Westerwolde biedt acute en dringende (financiële) ondersteuning aan mensen die in de gemeente Westerwolde wonen en buiten de reguliere hulp vallen.

We helpen mensen die in de problemen zijn gekomen door:

  • Onverwachte tegenslagen, zoals een ontslag, ziekte of een scheiding
  • Te lage inkomsten om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen
  • Schulden waar ze zelf niet meer uitkomen

Het Diaconaal Noodfonds Westerwolde is er voor iedereen, ongeacht geloof of achtergrond. We werken samen met andere hulpverlenende instanties in de gemeente om mensen zo goed mogelijk te helpen.

Daarom vragen we uw aandacht voor onze collecte . Met uw gift kunnen we onze hulp blijven aanbieden.

Collecte afkondiging SchuldHulpMaatje Westerwolde

 

Beste gemeenteleden,

SchuldHulpMaatje Westerwolde helpt mensen in de gemeente Westerwolde die in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door schulden. Ze bieden gratis hulp aan mensen die zelf niet meer uit de schulden komen.

De vrijwilligers – SchuldHulpMaatjes – staan klaar om mensen te helpen met:

  • Het ordenen van hun administratie
  • Het maken van een budgetplan
  • Het onderhandelen met schuldeisers
  • Het aanvragen van kwijtschelding

In Nederland leven er meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden. Ook in Westerwolde zijn er mensen die hiermee te maken hebben. Vaak schamen mensen zich voor hun schulden en komen ze er niet zelf uit. SchuldHulpMaatje Westerwolde wil deze mensen helpen.

Daarom vragen we uw aandacht voor onze collecte . Met uw gift kunnen we onze hulp blijven aanbieden.

Collecte afkondiging voor HipHelpt Westerwolde

Help ons anderen helpen!

HipHelpt Westerwolde is een vrijwilligersorganisatie die mensen met elkaar in contact brengt die hulp nodig hebben en mensen die graag willen helpen. We koppelen mensen aan vrijwilligers voor praktische hulp in huis, met boodschappen doen of voor sociale contacten.

Met uw donatie kunnen we:

  • Meer vrijwilligers opleiden en inzetten.
  • Hulpmaterialen aanschaffen.
  • Activiteiten organiseren voor mensen die hulp nodig hebben.

Elke euro telt!

 

 

Samenwerkende Kerken: