Op de kloet'n kom'

Diaconaal Noodfonds Westerwolde | SchuldHulpMaatje Westerwolde

KLACHTENREGELING

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Wij gaan respectvol, eerlijk en positief met elkaar om. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt. Ben je niet tevreden over hoe iemand van SchuldHulpMaatje Westerwolde met je omgaat? Dit is wat je kunt doen.

Stap 1 – In gesprek gaan

Bespreek het dan zo snel mogelijk met de persoon in kwestie en/of met de coördinator van SchuldHulpMaatje Westerwolde.
Ans Nobbe: ans.nobbe@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl

 

Stap 2 – Contact opnemen met de lokale klachtenfunctionaris

Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen? Dan kun je een formele klacht indienen bij het bestuur Stichting Op de kloet’n kom’, t.a.v. de klachtenfunctionaris, p/a Dorpstraat 137, 9699PG Vriescheloo. Dien je klacht schriftelijk in en vermeld:

je naam, adres en telefoonnummer;
de dagtekening;
tegen wie de klacht is gericht;
een omschrijving van het gedrag waar je een klacht over indient en wanneer dat plaatsvond.

Stap 3 – Klachtencommissie

Kom je er samen niet uit? Je kunt je klacht dan doorsturen naar de klachtencommissie: klachtencommissie@schuldhulpmaatje.nl. De klachtencommissie bestaat uit 5 leden die benoemd zijn door het landelijk bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Bij grensoverschrijdend gedrag

Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? SchuldHulpMaatje Westerwolde geeft je klacht dan door aan de landelijke onafhankelijke externe klachtencommissie (artikel 2 van de klachtenregeling). Bij grensoverschrijdend gedrag kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtencommissie (zie hierboven bij stap 3) of de externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon:

Lenny van den Brink
e-mail: info@lennyvandenbrink.nl
telefoon: 06 2141 9607
Zie voor meer informatie www.lennyvandenbrink.nl

Klachtenregeling van SchuldHulpMaatje

Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van SchuldHulpMaatje voor hulpvragers. Als organisatie beschikken we daarnaast over een klachtenregeling voor (vrijwillige) medewerkers, die binnenkort wordt vernieuwd.

De gehele klachtenregeling kan hier als PDF gedownload worden.

Samenwerkende Kerken: